Klubben ble stiftet i april 1972 og var en sammenslutning mellom friidrettsgruppa i Rendalen il og Engerdal Sportsklubb. I 1976 gikk den over til å bli en egen friidrettsklubb. Klubben utviklet seg raskt til å bli en distriktsklubb med utøvere både fra Sør og Nord-Østerdalen, dvs utøvere mellom Elverum og Røros